O mnie Dla pacjentów Współpraca Footscan Kontakt
 Członek Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego

Powikłania urazów skrętnych stawu skokowego


Powrót do listy artykułów


Większość urazów skrętnych stawu skokowego można wyleczyć zachowawczo z dobrym rezultatem. Niestety nie dotyczy to wszystkich pacjentów. Na powikłania są szczególnie narażeni ci chorzy, u których doszło do dużych urazów, uszkodzenia więzadeł III stopnia czy też powstały dodatkowe uszkodzenia w obrębie stawu skokowego i stopy. Poniżej próba przedstawienia najczęstszych powikłań urazów skrętnych stawu skokowego.

Niestabilność

Część skręceń stawu skokowego może przekształcić się w przewlekłą niestabilność stawu skokowego. Objawami jest uczucie niepewności, uciekania stawu np. podczas aktywności sportowych, a czasem nawet przy zwykłym chodzeniu. Bardziej narażeni są pacjenci, którzy przebyli już kilka skręceń, lub byli nieprawidłowo leczeni.
Niestabilność niewielkiego stopnia może być kontrolowana pracą mięśni, większa może wymagać leczenia operacyjnego. Zbyt długie funkcjonowanie z niestabilnym stawem skokowym może prowadzić do jego uszkadzania, rozwoju zmian zwyrodnieniowych i w konsekwencji znacznego pogorszenia sprawności.

Konflikty wewnątrzstawowe

Po urazie skrętnym, zwłaszcza leczonym unieruchomieniem w gipsie, może dojść do powstania blizn wewnątrz stawu, które ulegają miażdżeniu podczas ruchów. Objawia się to bólem, często ostrym, kłującym, czasem przypominającym „przygryzanie policzka”. Warto spróbować konflikt w stawie skokowymrehabilitacji, jednak w razie braku poprawy może pomóc artroskopia stawu skokowego i usunięcie blizn powodujących dolegliwości.
Jest to częste powikłanie, dotyczące nawet do 40% poważnych skręceń stawu skokowego.

Ryc.1 Widoczna blizna pokryta zmienioną zapalnie błoną maziową, z przerosłymi kosmkami w przednio-bocznym przedziale stawu skokowego. tibia - kość piszczelowa, talus - kość skokowa, *** - tkanki powodujące konflikt

Uszkodzenia chrzęstno-kostne

Podczas kręcenia stawu skokowego może dojść do złamania powierzchni stawowej bloczka kości skokowej. Urazy te są często trudne do zauważenia na zdjęciu RTG wykonanym po urazie, jednak ich przeoczenie może prowadzić do niszczenia stawu i rozwoju zmian zwyrodnieniowych. Odpowiednio wcześnie przeprowadzone leczenie artroskopowe daje szansę na prawidłowe zagojenie ubytku powierzchni stawowej.

Niestabilność ścięgien mięśni strzałkowych

Podczas urazu skrętnego stawu skokowego może dojść do rozerwania troczka mięśni strzałkowych, czyli taśmy utrzymującej ścięgna w ich prawidłowym położeniu za kostką boczną. Po rozerwaniu troczka, ścięgna mogą przeskakiwać z tylnej na boczną powierzchnię kostki bocznej. Przesuwając się nad wystającym elementem kostnym ścięgna mogą się uszkadzać. Istotne jest prawidłowe leczenie tej kontuzji, jeśli zostanie rozpoznana bezpośrednio po urazie, są szanse na leczenie zachowawcze, w przypadku rozwinięcia się niestabilności leczenie operacyjne może przywrócić prawidłowy tor ruchu ścięgien mięśni strzałkowych. Zaniedbanie tej kontuzji może doprowadzić do uszkodzenia mięśni strzałkowych, które są bardo istotnym stabilizatorem dynamicznym stawu skokowego, a w konsekwencji znacznie upośledzić sprawność.

Czytaj również:

Skręcenie stawu skokowegoPowrót do listy artykułów
   
 
©2007-2011 Piotr Chomicki-Bindas